Artikler om Finses biodiversitet

Published Feb. 20, 2014 1:20 PM

Insekter og andre virvelløse dyr trenger spesielle egenskaper for å kunne overleve under de barske forholdene i høyfjellet. Både de korte somrene og de lange, kalde vintrene byr på problemer. Forskning på Finse og Hardangervidda har bidratt til å forstå hvordan insekter og andre terrestre leddyr er tilpasset det ekstreme klimaet.