Artikler om Finses biodiversitet

Published Jan. 19, 2015 9:40 AM

Kvann er en vanlig plante å i det norske høyfjellet, og hevdes å ha endret norgeshistorien. 

Published Dec. 8, 2014 9:51 AM

Møkkmoser trives på møkk, dyrelik, gulpeboller eller andre animalske etterlatenskaper. Noen av dem er så kresne at de foretrekker døde lemen. 

Published Feb. 20, 2014 1:20 PM

Insekter og andre virvelløse dyr trenger spesielle egenskaper for å kunne overleve under de barske forholdene i høyfjellet. Både de korte somrene og de lange, kalde vintrene byr på problemer. Forskning på Finse og Hardangervidda har bidratt til å forstå hvordan insekter og andre terrestre leddyr er tilpasset det ekstreme klimaet.